FANUC CORPORATION THAI

การอบรม

การฝึกอบรมให้กับลูกค้า

ฟานัคไทย ให้การฝึกอบรมด้านเทคนิค ภาษาไทยสำหรับระบบ CNC, โรบอท และ โรโบแมชชีน มีทั้งหลักสูตรขั้นพื้นฐานและขั้นสูง สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อเรา