FANUC CORPORATION THAI

one FANUC

ผลิตภัณฑ์หลัก 3 อย่างได้แก่ FA, โรบอท และ ROBOMACHINE ทั้งหมดนี้ได้รวมการบริการไว้เป็นหนี่งเดียวกัน ภายใต้คำว่า "one FANUC" เพื่อให้บริการด้านนวัตกรรม และความมั่นใจแก่ภาคอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก

บริษัท ฟานัคไทย จำกัด

บริษัท ฟานัคไทย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2532 โดยดำเนินธุรกิจจำหน่ายและให้บริการผลิตภัณฑ์ ฟานัค ในประเทศไทย

ผลิตภัณฑ์

บริการ

ติดต่อเรา