FANUC CORPORATION THAI

การบำรุงรักษาอะไหล่

งานซ่อม

ฟานัคไทย สามารถส่งอะไหล่ของลูกค้าไปซ่อมที่ ฟานัคสิงคโปร์ หรือฟานัคสำนักงานใหญ่ในราคาที่สมเหตุสมผล ฟานัคมีเครื่องมือที่สามารถซ่อมมอเตอร์, แผงวงจรไฟฟ้าและยูนิตที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 30 ปี