FANUC CORPORATION THAI

ฝ่ายสนับสนุนงานบริการ

นโยบายการให้บริการ

เพื่อให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของ "Service First" ฟานัค ได้มีการให้การบำรุงรักษาตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์ของบริษัท โดยวิศวกรที่มีประสบการณ์พร้อมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ฟานัค เช่นระบบ CNC, เลเซอร์, โรบอท และ โรโบแมชชีน สามารถตอบคำถามของลูกค้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว