FANUC CORPORATION THAI

ฝ่ายสัญญาบริการ

สัญญางานบริการ

หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ฟานัค เราสามารถให้บริการขยายสัญญารายปีได้ สำหรับรายละเอียดโปรดติดต่อเรา.