FANUC CORPORATION VIETNAM

one FANUC

Ba lĩnh vực chính là FA (Tự động hóa công nghiệp), ROBOT (Cánh Tay Máy) và ROBOMACHINE (Máy Gia Công) được hợp nhất cùng DỊCH VỤ thành "một FANUC thống nhất", cung cấp khả năng cải tiến và sự đảm bảo cho các lĩnh vực sản xuất trên khắp thế giới.

CÔNG TY TNHH FANUC VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH FANUC VIỆT NAM được thành lập năm 2002. Lĩnh vực hoạt động là kinh doanh và dịch vụ bảo trì cho các sản phẩm của Fanuc tại lãnh thổ Việt Nam.